matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Liczby złożone

Liczby złożone to liczby naturalne większe od jeden, które mają więcej niż dwa dzielniki, Więc każda liczba większa od jeden nie będąca liczbą pierwszą jest liczbą złożoną. Każdą liczbę złożoną można przedstawić w postaci iloczynu mniejszych liczb naturalnych.

Przykłady liczb złożonych:

$4, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, ... $

ponieważ:

$4=2*2 \\ 6=3*2 \\ 9=3*3 \\ 10=5*2 \\ 12=6*2=3*2*2 \\ 14=7*2 \\ 15=5*3 \\ 16=8*2=4*2*2=2*2*2*2 \\ 18=9*2=3*3*2 \\ 20=5*4=5*2*2 \\ 21=7*3 \\ 22=11*2 \\ 24=12*2=6*2*2=3*2*2*2 \\25=5*5 \\ 26=13*2 \\ 27=9*3=3*3*3 \\28=14*2=7*2*2$

Cytat na dziś

Jakie to szczęście być matematykiem w naszych czasach!
D.Hilbert