matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Monotoniczność funkcji

Monotoniczność funkcji to określenie zachowania się funkcji w danym przedziale dziedziny. Funkcja może być rosnąca, malejąca, lub stała.

Funkcja jest rosnąca wtedy i tylko wtedy gdy dla $x_1<x_2$ wartość funkcji $f(x_1)<f(x_2)$.

Funkcja jest malejąca wtedy i tylko wtedy gdy dla $x_1<x_2$ wartość funkcji $f(x_1)>f(x_2)$.

Funkcja jest stała wtedy i tylko wtedy gdy dla każdego $x$ wartość funkcji $f(x)=a$ (jest stała).

Cytat na dziś

Matematyka tylko wtedy będzie mogła rozwijać się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy żadna z dziedzin badawczych nie zostanie zarzucona.
F.Klein