matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Funkcja kwadratowa

Funkcja kwadratowa zwana także trójmianem kwadratowym jest to funkcja określona wzorem:

$$f(x)=ax^2+bx+c$$

przy czym współczynnik $a\neq 0$, gdyż przy $a=0$ będzie to funkcja liniowa.

Zapisany powyżej wzór jest to postać ogólna funkcji kwadratowej. Funkcję kwadratową można także przedstawić w postaci kanonicznej oraz postaci iloczynowej.

Wykresem funkcji kwadratowej jest parabola.

Funkcja kwadratowa może mieć dwa, jedno lub zero miejsc zerowych.

Współczynnik $a$ mówi nam w którą stronę skierowane są ramiona paraboli:
przy $a>0$ ramiona paraboli skierowane są w górę,
przy $a<0$ ramiona paraboli skierowane są w dół.

Dziedziną funkcji kwadratowej jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych.

Cytat na dziś

Matematyka tylko wtedy będzie mogła rozwijać się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy żadna z dziedzin badawczych nie zostanie zarzucona.
F.Klein