matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Liczby doskonałe

Liczby doskonałe, to liczby naturalne, które są równe sumie wszystkich swoich dzielników mniejszych od siebie samej.

Przykładami liczb doskonałych są liczby:

$$6,28,496,8128,33550336,8589869056,137438691328...$$

Zauważyć można że powyższe liczby doskonałe są parzyste. Jak dotąd nie odnaleziono liczby doskonałej nieparzystej, ani dowodu na to że nie ma liczb doskonałych nieparzystych. Nie wiadomo także czy istnieje nieskończenie wiele liczb doskonałych.

Cytat na dziś

Matematyka tylko wtedy będzie mogła rozwijać się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy żadna z dziedzin badawczych nie zostanie zarzucona.
F.Klein