matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Liczby doskonałe

Liczby doskonałe, to liczby naturalne, które są równe sumie wszystkich swoich dzielników mniejszych od siebie samej.

Przykładami liczb doskonałych są liczby:

$$6,28,496,8128,33550336,8589869056,137438691328...$$

Zauważyć można że powyższe liczby doskonałe są parzyste. Jak dotąd nie odnaleziono liczby doskonałej nieparzystej, ani dowodu na to że nie ma liczb doskonałych nieparzystych. Nie wiadomo także czy istnieje nieskończenie wiele liczb doskonałych.

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski