matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Liczby parzyste

Liczby parzyste to takie liczby całkowite, które dają się podzielić przez dwa bez reszty. Ogólny wzór na liczbę parzystą jest następujący:

$$2k \space\text{dla}\space k\in\Bbb{C}$$

Przykładami liczb parzystych są:

$$-50,-12,-2,0,6,10,18,48,100,146$$

Cytat na dziś

Jakie to szczęście być matematykiem w naszych czasach!
D.Hilbert