matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Wykres wartości bezwzględnej

Jako, że wartość bezwzględna z liczby dodatniej jest taka sama, więc wykresem funkcji dla argumentów większych od zera $x>0$ będzie funkcja liniowa $f(x)=x$. Natomiast dla argumentów mniejszych od zera wartość bezwzględna jedynie zmienia znak na dodatni, więc wykresem funkcji dla $x<0$, będzie funkcja liniowa $f(x)=-x$. Wykres funkcji $f(x)=|x|$ jest następujący:

wykres wartości bezwzględnej

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski