matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Miejsca zerowe funkcji liniowej

Funkcja liniowa posiada dokładnie jedno miejsce zerowe, określone ono jest wzorem:

$$x_0=-\frac{b}{a}$$

Jeśli natomiast współczynnik kierunkowy $a$ funkcji liniowej jest równy zero $a=0$, mamy do czynienia z funkcją stałą, i dla $b\neq0$ funkcja ta nie ma żadnego miejsca zerowego. Natomiast dla $b=0$, funkcja w całej swojej dziedzinie przyjmuje wartość zero.

Cytat na dziś

Ciało człowieka nie może być narysowane za pomocą cyrkla i linijki, ale powinno być narysowane od punktu do punktu.
A.Durer