matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Liczby nieparzyste

Liczby nieparzyste, to takie liczby całkowite, które nie dają się podzielić przez dwa bez reszty, tzn, resztą z dzielenia jest jeden.

Ogólny wzór na każdą liczbę parzystą jest następujący:

$$2k+1 \space\text{dla}\space k\in\Bbb{C}$$

Suma dwóch liczba nieparzystych jest liczba parzystą, natomiast iloczyn dwóch liczb nieparzystych jest liczbą nieparzystą.

Przykłady liczb nieparzystych:

$$-31,-13,-1,1,9,17,33,101$$

Cytat na dziś

Matematyka tylko wtedy będzie mogła rozwijać się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy żadna z dziedzin badawczych nie zostanie zarzucona.
F.Klein