matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Ciąg skończony

Ciąg skończony, to ciąg, w którym jest wyraz ostatni. Jeżeli ilość elementów zbioru wyraża się liczbą naturalną, to każdy utworzony z elementów tego zbioru ciąg (bez powtórzeń) jest ciągiem skończonym.

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski