matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Ciąg nierosnący

Ciąg nierosnący, to ciąg liczbowy o tej własności, że każdy wyraz następny jest niewiększy od poprzedniego, tzn. $a_{n+1}\le a_n$ dla każdego $n$.

Przykładem ciągu nierosnącego jest np. ciąg $10,9,8,8,8,7,6,4,1,1,...$

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski