matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Szukaj

Menu

Twierdzenie Pitagorasa

Twierdzenie Pitagorasa związane jest z trójkątem prostokątnym.

W trójkącie prostokątnym suma kwadratów przyprostokątnych jest równa kwadratowi przeciwprostokątnej.

Ogólny wzór Twierdzenia Pitagorasa jest następujący:

$$a^2+b^2=c^2$$

Natomiast ilustracja graficzna Twierdzenia Pitagorasa przedstawia się następująco:

Twierdzenie Pitagorasa

Najmniejszym trójkątem Pitagorasa o bokach całkowitych jest to trójkąt o bokach $3, 4, 5$.

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski