matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Długość okręgu i pole koła

Długość okręgu, a zarazem obwód koła możemy obliczyć ze wzoru:

$$Obw=2\pi r$$

Pole koła liczymy korzystając ze wzoru:

$$P=\pi r^2$$

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski