matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Długość okręgu i pole koła

Długość okręgu, a zarazem obwód koła możemy obliczyć ze wzoru:

$$Obw=2\pi r$$

Pole koła liczymy korzystając ze wzoru:

$$P=\pi r^2$$

Cytat na dziś

Ciało człowieka nie może być narysowane za pomocą cyrkla i linijki, ale powinno być narysowane od punktu do punktu.
A.Durer