matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Oś symetrii paraboli

Parabola posiada dokładnie jedną oś symetrii. Oś symetrii paraboli przechodzi przez jej wierzchołek i ma postać:

$$x=-\frac{b}{2a}$$

Oś symetrii paraboli jest równoległa z osią $Y$ układu współrzędnych. 

Cytat na dziś

Jakie to szczęście być matematykiem w naszych czasach!
D.Hilbert