matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Dziedzina funkcji

Dziedzina funkcji to zbiór wszystkich argumentów $x$ funkcji, jakie możemy podstawić do wzoru funkcji. Dziedzinę funkcji możemy łatwo odczytać z wykresu funkcji.

Dziedzinę funkcji oznaczamy następującymi symbolami: $D$, $D_f$, $X$.

Przykłady:

$f(x)=\frac{1}{x}; \space\space\space D\in\Bbb{R}\ \setminus\{0\}$ - gdyż nie można dzielić przez zero

$f(x)=\sqrt{x}; \space\space\space D\in \langle 0; \infty)$ - gdyż nie można pierwiastkować liczb ujemnych

 

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski