matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Twierdzenie Eulera o wielościanach

Twierdzenie Eulera o wielościanach, także Twierdzenie Eulera dla wielościanów wypukłych, opisuje zależności pomiędzy liczbą wierzchołków, ścian i krawędzi wielościanu.
$$W+S=K+2 \quad\text{lub}\quad W+S-K=2$$
gdzie:
$W$ - liczba wierzchołków wielościanu,
$S$ - liczba ścian wielościanu,
$K$ - liczba krawędzi wielościanu.

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski