matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Pierwiastkowanie ułamków

Pierwiastkując ułamek należy obliczyć pierwiastek z licznika oraz pierwiastek z mianownika. Ogólny wzór na pierwiastkowanie ułamków jest następujący:

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}}=\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

Cytat na dziś

Matematyka tylko wtedy będzie mogła rozwijać się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy żadna z dziedzin badawczych nie zostanie zarzucona.
F.Klein