matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Wykres funkcji homograficznej

Wykresem funkcji homograficznej $y=\frac{a_1x+b_1}{a_2x+b_2}$, dla $a_2\ne0$ jest hiperbola równoramienna, o asymptotach $y=\frac{a_1}{a_2}$ i $x=-\frac{b_2}{a_2}$ - asymptoty te są równoległe do osi współrzędnych i przecinają się w punkcie $C(-\frac{b_2}{a_2},\frac{a_1}{a_2})$

Wykres funkcji homograficznej.

 

Cytat na dziś

Ciało człowieka nie może być narysowane za pomocą cyrkla i linijki, ale powinno być narysowane od punktu do punktu.
A.Durer