matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Szukaj

Menu

Kąt wypukły i wklęsły

Kąt wypukły jest to kąt o mierze mniejszej lub równej $180^\circ$: $\alpha\in(0^\circ;180^\circ\rangle$.

kąty wypukłe

Kąt wklęsły jest to kąt o mierze większej od $180^\circ$ i jednocześnie mniejszej od $360^\circ$: $\alpha\in(180^\circ;360^\circ)$.

kąty wklęsłe

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski