matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Kwadrat

Kwadrat jest to czworokąt foremny o wszystkich bokach równych oraz kątach wewnętrznych prostych. Kwadrat jest szczególnym przypadkiem prostokąta.

Kwadrat

objaśnienie:
$A$, $B$, $C$, $D$ - wierzchołki kwadratu,
$a$ - długość boków kwadratu,
$d$ - długość przekątnych kwadratu.

Przekątne kwadratu są jednakowej długości i przecinają się w środku ciężkości kwadratu pod kątem prostym.

Obwód kwadratu, to suma wszystkich długości boków, czyli:

$$Obw=4a$$

Pole kwadratu możemy policzyć ze wzorów:

$$P=a^2$$

$$P=\frac{1}{2}d^2$$

$$P=\frac{\sqrt{2}}{2}ad$$

Długość przekątnej kwadratu możemy policzyć z Twierdzenia Pitagorasa, czyli:

$$d=a\sqrt{2}$$

Cytat na dziś

Jakie to szczęście być matematykiem w naszych czasach!
D.Hilbert