matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Kąt ostry, prosty, rozwarty, półpełny i pełny

Kąt ostry jest to kąt o mierze większej od $0^\circ$ i jednocześnie mniejszej od $90^\circ$: $\alpha\in(0^\circ;90^\circ)$.

kąt ostry

Kąt prosty jest to kąt o mierze równej $90^\circ$: $\alpha = 90^\circ$.

kąt prosty

Kąt rozwarty jest to kąt o mierze większej od $90^\circ$ i jednocześnie mniejszej od $180^\circ$: $\alpha\in(90^\circ;180^\circ)$.

kąt rozwarty

Kąt półpełny jest to kąt o mierze równej $180^\circ$: $\alpha = 180^\circ$. Oba ramiona kąta tworzą linię prostą.

kąt półpełny

Kąt pełny jest to kąt o mierze równej $360^\circ$: $\alpha = 360^\circ$. Oba ramiona kąta pokrywają się ze sobą.

kąt pełny

Cytat na dziś

Matematyka tylko wtedy będzie mogła rozwijać się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy żadna z dziedzin badawczych nie zostanie zarzucona.
F.Klein