matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Kąt ostry, prosty, rozwarty, półpełny i pełny

Kąt ostry jest to kąt o mierze większej od $0^\circ$ i jednocześnie mniejszej od $90^\circ$: $\alpha\in(0^\circ;90^\circ)$.

kąt ostry

Kąt prosty jest to kąt o mierze równej $90^\circ$: $\alpha = 90^\circ$.

kąt prosty

Kąt rozwarty jest to kąt o mierze większej od $90^\circ$ i jednocześnie mniejszej od $180^\circ$: $\alpha\in(90^\circ;180^\circ)$.

kąt rozwarty

Kąt półpełny jest to kąt o mierze równej $180^\circ$: $\alpha = 180^\circ$. Oba ramiona kąta tworzą linię prostą.

kąt półpełny

Kąt pełny jest to kąt o mierze równej $360^\circ$: $\alpha = 360^\circ$. Oba ramiona kąta pokrywają się ze sobą.

kąt pełny

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski