matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Jednostka urojona

Jednostka urojona liczby zespolonej $i$ określa się jako liczbę, której kwadrat równa się -1.
$$i^2=-1 \Rightarrow i=\sqrt{-1}$$
Wprowadzenie jednostki urojonej prowadzi do uogólnienia pojęcia liczby, mianowicie do liczb zespolonych, które odgrywają wielką rolę w algebrze i analizie, i znajdują konkretne interpretacje w pewnych zagadnieniach geometrycznych i fizycznych.

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski