matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Funkcja wymierna

Funkcja wymierna, to taka funkcja, która jest ilorazem dwóch wielomianów.

$$f(x)=\frac{W_n(x)}{W_m(x)}$$

Cytat na dziś

Ciało człowieka nie może być narysowane za pomocą cyrkla i linijki, ale powinno być narysowane od punktu do punktu.
A.Durer