matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Funkcja wymierna

Funkcja wymierna, to taka funkcja, która jest ilorazem dwóch wielomianów.

$$f(x)=\frac{W_n(x)}{W_m(x)}$$

Cytat na dziś

Matematyka tylko wtedy będzie mogła rozwijać się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy żadna z dziedzin badawczych nie zostanie zarzucona.
F.Klein