matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Funkcja wymierna

Funkcja wymierna, to taka funkcja, która jest ilorazem dwóch wielomianów.

$$f(x)=\frac{W_n(x)}{W_m(x)}$$

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski