matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Definicja funkcji

Funkcja jest pojęciem często spotykanym w matematyce. Dzięki funkcją możliwe jest opisanie otaczającego nas świata, możemy także badać zjawiska jakie w nim zachodzą. Funkcję definiuje się jako przyporządkowanie każdemu elementowi zbioru pierwszego dokładnie jednego elementu zbioru drugiego.

Funkcja $f: X\to Y$ to przyporządkowanie, które każdemu elementowi zbioru $X$ przyporządkowuje dokładnie jeden element zbioru $Y$.

Funkcja: przyporządkowanie każdemu elementowi zbioru X elementu zbioru Y

Elementy należące do zbioru $X$ nazywamy argumentami. Natomiast elementy zbioru $Y$ to wartości funkcji.

Funkcję najczęściej przedstawia się za pomocą wzoru lub wykresu.

Przykłady wzorów funkcji:

$f(x)=x^2+3x-8 \\ y=4x-7 \\ f(x)=\sin x$

Cytat na dziś

Matematyka tylko wtedy będzie mogła rozwijać się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy żadna z dziedzin badawczych nie zostanie zarzucona.
F.Klein