matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Funkcja logarytmiczna

Funkcja logarytmiczna o podstawie logarytmu $a>0$ i $a\neq1$, jest to funkcja określona wzorem:

$$f(x)=\log_a{x}$$

Funkcja logarytmiczna każdej liczbie rzeczywistej dodatniej $x$ przyporządkowuje dokładnie jedną liczbę rzeczywistą $\log_a{x}$.

Dziedziną funkcji logarytmicznej jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych dodatnich, natomiast zbiór wartości funkcji dla $a>0$ i $a\neq1$ jest zbiór liczb rzeczywistych.

Cytat na dziś

Matematyka tylko wtedy będzie mogła rozwijać się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy żadna z dziedzin badawczych nie zostanie zarzucona.
F.Klein