matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zdarzenia losowe

Zdarzenia losowe oznaczane literami $A$, $B$, $C$, ..., mogą być w miarę potrzeby opatrzone wskaźnikami. Z danych zdarzeń możemy tworzyć nowe łącząc je ze sobą podobnie jak to robimy ze zdaniami. Tak więc określamy zdarzenie "$A$ i $B$", zwane iloczynem zdarzeń $A$ i $B$, jako takie zdarzenie, które zachodzi, jeżeli zachodzą zarówno $A$ jak i $B$. Zdarzenie "$A$ lub $B$", zwane sumą zdarzeń (lub alternatywą zdarzeń) $A$ i $B$, jest zdarzeniem, które zachodzi, gdy zachodzi $A$ lub $B$, lub oba naraz. Zdarzenie "nie $A$", zwane zdarzeniem przeciwnym do $A$ i oznaczane $\overline{A}$, zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy $A$ nie zachodzi. Jeżeli zdarzenia $A$ i $B$ nie mogą zachodzić jednocześnie, to nazywamy je zdarzeniami rozłącznymi (lub zdarzeniami wyłączającymi się). Zdarzenie, które zachodzi zawsze nazywamy zdarzeniem pewnym, a zdarzenie, które nigdy nie zachodzi, nazywamy zdarzeniem niemożliwym.

Cytat na dziś

Matematyka tylko wtedy będzie mogła rozwijać się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy żadna z dziedzin badawczych nie zostanie zarzucona.
F.Klein