matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zdarzenia losowe

Zdarzenia losowe oznaczane literami $A$, $B$, $C$, ..., mogą być w miarę potrzeby opatrzone wskaźnikami. Z danych zdarzeń możemy tworzyć nowe łącząc je ze sobą podobnie jak to robimy ze zdaniami. Tak więc określamy zdarzenie "$A$ i $B$", zwane iloczynem zdarzeń $A$ i $B$, jako takie zdarzenie, które zachodzi, jeżeli zachodzą zarówno $A$ jak i $B$. Zdarzenie "$A$ lub $B$", zwane sumą zdarzeń (lub alternatywą zdarzeń) $A$ i $B$, jest zdarzeniem, które zachodzi, gdy zachodzi $A$ lub $B$, lub oba naraz. Zdarzenie "nie $A$", zwane zdarzeniem przeciwnym do $A$ i oznaczane $\overline{A}$, zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy $A$ nie zachodzi. Jeżeli zdarzenia $A$ i $B$ nie mogą zachodzić jednocześnie, to nazywamy je zdarzeniami rozłącznymi (lub zdarzeniami wyłączającymi się). Zdarzenie, które zachodzi zawsze nazywamy zdarzeniem pewnym, a zdarzenie, które nigdy nie zachodzi, nazywamy zdarzeniem niemożliwym.

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski