matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zależności pomiędzy czworokątami wypukłymi

Czworokąty wypukłe można pogrupować w następujący sposób:

Zależności pomiędzy czworokątami wypukłymi

Jak można zauważyć:

  • każdy kwadrat jest prostokątem,
  • każdy prostokąt jest równoległobokiem,
  • każdy równoległobok jest trapezem,
  • każdy romb jest trapezem.

Cytat na dziś

Ciało człowieka nie może być narysowane za pomocą cyrkla i linijki, ale powinno być narysowane od punktu do punktu.
A.Durer