matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zależności pomiędzy czworokątami wypukłymi

Czworokąty wypukłe można pogrupować w następujący sposób:

Zależności pomiędzy czworokątami wypukłymi

Jak można zauważyć:

  • każdy kwadrat jest prostokątem,
  • każdy prostokąt jest równoległobokiem,
  • każdy równoległobok jest trapezem,
  • każdy romb jest trapezem.

Cytat na dziś

Matematyka tylko wtedy będzie mogła rozwijać się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy żadna z dziedzin badawczych nie zostanie zarzucona.
F.Klein