matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Funkcja wykładnicza

Funkcja wykładnicza o podstawie $a>0$ i $a\neq1$, jest to funkcja określona wzorem:

$$f(x)=a^x$$

Funkcja wykładnicza każdej liczbie rzeczywistej $x$ przyporządkowuje dokładnie jedną liczbę rzeczywistą dodatnią $a^x$.

Dziedziną funkcji wykładniczej jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych, natomiast zbiór wartości funkcji dla $a>0$ i $a\neq1$ jest zbiór liczb rzeczywistych dodatnich.

Dla $a=1$ funkcja wykładnicza jest funkcją stałą o wzorze $f(x)=1$, tzn dla każdego $x$ funkcja przyjmuje wartość jeden.

 

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski