matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Mnożenie liczb

Mnożenie jest jednym z czterech podstawowych działań arytmetycznych, to działanie dwuargumentowe. Mnożone elementy nazywamy czynnikami, zwanymi również jako mnożnik i mnożna, a wynik mnożenia iloczynem. Znakiem oznaczającym mnożenie jest wyśrodkowana kropka ($\cdot$), można także stosować znak krzyżyka ($\times$), natomiast w zapisach komputerowych stosowana jest gwiazdka ($*$):

$a\cdot b=c, \space\space\space a\times b=c, \space\space\space a*b=c$

Mnożenie liczb może być traktowane jako zapis wielokrotnego dodawania liczb:

$a\cdot b=\underbrace{a+a+a+a+...+a}_{b\text{ razy}}$

Właściwości mnożenia:

  1. Liczba jeden ($1$) jest elementem neutralnym w mnożeniu liczb: $a\cdot 1=a$
  2. Mnożenie jest przemienne: $a\cdot b=b\cdot a$
  3. Rozdzielność mnożenia względem dodawania: $a\cdot (b+c)=a\cdot b+a\cdot c$
  4. Łączność mnożenia $a\cdot (b\cdot c)=(a\cdot b)\cdot c$

Cytat na dziś

Jakie to szczęście być matematykiem w naszych czasach!
D.Hilbert