matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Liczby niewymierne

Liczby niewymierne to takie liczby, które nie można zapisać za pomocą ułamka zwykłego.

Liczby niewymierne tworzą wraz z liczbami wymiernymi zbiór liczb rzeczywistych.

Przykładami liczb niewymiernych są następujące liczby:

$$\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{99}, 3\sqrt{3}, e, \pi$$

Żadnej z tych przedstawionych liczb nie da się zapisać w postaci ułamka zwykłego.

Należy pamiętać, że nie każdy pierwiastek jest liczbą nie wymierną, np. $\sqrt{25}=5=\frac51$

Cytat na dziś

Jakie to szczęście być matematykiem w naszych czasach!
D.Hilbert