matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Wykres funkcji wykładniczej

Wykresem funkcji wykładniczej jest krzywa wykładnicza. Funkcja wykładnicza przybiera tylko wartości dodatnie, zawsze przechodzi przez punkt $(0, 1)$ i ma asymptotę $y=0$ i nie posiada miejsc zerowych.

Dla $a>1$ funkcja wykładnicza jest rosnąca.

Wykres funkcji wykładniczej rosnącej.

Dla $0<a<1$

Wykres funkcji wykładniczej malejącej.

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski