matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Ostrosłupy

Ostrosłupem nazywamy taki wielościan, którego jedna ze ścian, zwana podstawą ostrosłupa jest dowolnym wielokątem, natomiast pozostałe ściany, zwane bocznymi ścianami ostrosłupa zbiegają się w jednym punkcie zwanym wierzchołkiem ostrosłupa. Ściany boczne ostrosłupa są trójkątami. Gdy podstawą ostrosłupa jest wielokąt foremny, mówimy że taki ostrosłup jest ostrosłupem prawidłowym.
Ostrosłup dowolny
Pole powierzchni ostrosłupa to suma pól bocznych i pola podstawy: $$P=P_b+P_p$$
gdzie:
$P_b$ - suma wszystkich pól ścian bocznych ostrosłupa,
$P_p$ - pole podstawy ostrosłupa.

Objętość ostrosłupa wyrażona jest jako iloczyn $\frac{1}{3}$ pola podstawy i wysokości: $$V=\frac{1}{3}P_p*h$$
gdzie:
$P_p$ - pole podstawy ostrosłupa,
$h$ - wysokość ostrosłupa.

Cytat na dziś

Ciało człowieka nie może być narysowane za pomocą cyrkla i linijki, ale powinno być narysowane od punktu do punktu.
A.Durer