matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Ułamek odwrotny

Ułamek odwrotny do danego ułamka $\frac{a}{b}$ to ułamek $\frac{b}{a}$. Można powiedzieć, że w ułamku odwrotnym zamieniają się miejscami licznik z mianownikiem. Wzór na ułamek odwrotny jest następujący:

$$\frac{a}{b} \longrightarrow \frac{1}{\frac{a}{b}}=\frac{b}{a}$$

Ułamek odwrotny często przydaje się przy dzieleniu ułamków, gdyż ułamek dzielony przez drugi ułamek, jest równe ułamkowi pomnożonemu przez odwrotność drugiego ułamka.

Przykłady:

Ułamek odwrotny do $\frac{2}{3}$ to $\frac{3}{2}$

Ułamek odwrotny do $\frac{1}{2}$ to $\frac{2}{1}=2$

Ułamek odwrotny do $\frac{5}{11}$ to $\frac{11}{5}$

Ułamek odwrotny do $-\frac{4}{5}$ to $-\frac{5}{4}$

Cytat na dziś

Ciało człowieka nie może być narysowane za pomocą cyrkla i linijki, ale powinno być narysowane od punktu do punktu.
A.Durer