matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Potęgowanie ułamków

Potęgowanie ułamków to nic innego jak mnożenie ułamków. W zapisie matematycznym ułamek podnoszony do potęgi należy zapisać w nawiasie. Podnosząc ułamek do dowolnej potęgi, należy licznik ułamka podnieść do zadanej potęgi, oraz mianownik ułamka także do tej samej potęgi. Ogólny wzór na podnoszenie ułamka do dowolnej potęgi jest następujący:

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n=\frac{a^n}{b^n}$$

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski