matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Sprowadzanie ułamków do wspólnego mianownika

Sprowadzanie ułamków do wspólnego mianownika polega na takim rozszerzeniu dwóch lub więcej ułamków, aby mianowniki tych ułamków były jednakowe. Sprowadzenie kilku ułamków do wspólnego mianownika niezbędne gdy chcemy te ułamki dodać lub odjąć od siebie. Aby sprowadzić ułamki do wspólnego mianownika, należy znaleźć taka liczbę, która jest wielokrotnością mianowników tych ułamków. Najlepszym rozwiązaniem jest, aby wielokrotność ta była jak najmniejsza, tzw najmniejsza wspólna wielokrotność

Dla przykładu sprowadźmy ułamki $\frac{1}{3}$ i $\frac{1}{4}$ do wspólnego mianownika. W pierwszej kolejności należy znaleźć najmniejszą wspólną wielokrotność obu mianowników, która w tym przypadku wynosi $12$. Następnie rozszerzyć ułamki, tak aby miały mianowniki równe $12$.

$\frac{1}{3}=\frac{1\cdot 4}{3\cdot 4}=\frac{4}{12}$

$\frac{1}{4}=\frac{1\cdot 3}{4\cdot 3}=\frac{3}{12}$

Tak więc, ułamki $\frac{1}{3}$ i $\frac{1}{4}$ sprowadzone do wspólnego mianownika mają postać $\frac{4}{12}$ i $\frac{3}{12}$.

Cytat na dziś

Matematyka tylko wtedy będzie mogła rozwijać się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy żadna z dziedzin badawczych nie zostanie zarzucona.
F.Klein