matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Trójkąt prostokątny

Trójkąt prostokątny to taki trójkąt, który posiada jeden z kątów o mierze $90^\circ$ - czyli kąt prosty. Dwa boki przy kącie prostym tego trójkąta nazywane są przyprostokątnymi, natomiast bok leżący naprzeciw kąta prostego przeciwprostokątnym. Suma pozostałych kątów trójkąta wynosi $\alpha+\beta=90^\circ$.

trójkąt prostokątny

$a$ i $b$ - przyprostokątne - boki leżące przy kącie prostym,
$c$ - przeciwprostokątna - bok leżący naprzeciw kąta prostego,
$\alpha$ i $\beta$ - pozostałe dwa boki trójkąta.

Z trójkątem prostokątnym związane jest Twierdzenie Pitagorasa.

Cytat na dziś

Matematyka tylko wtedy będzie mogła rozwijać się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy żadna z dziedzin badawczych nie zostanie zarzucona.
F.Klein