matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zmienne losowe dyskretne

Zmienne losowe dyskretne. Zmienną losową $X$ nazywamy dyskretną (lub skokową), jeśli zbiór jej możliwych wartości jest skończony lub przeliczalny; innymi słowy jeżeli istnieje taki ciąg (skończony lub nie) liczb $x_1, x_2, ...$, że zmienna losowa $X$ może przyjąć jedynie jedną tylko wartość z tego ciągu. W tym przypadku dla opisania rozkładu zmiennej losowej $X$ wystarczy podać wszystkie prawdopodobieństwa

$$p_k=P\{X=x_k\}\qquad (k=1, 2, ...)$$

W zastosowaniach praktycznych liczby $x_1, x_2, ...$ są najczęściej liczbami całkowitymi (ma to np. miejsce w częstym przypadku, gdy wartości zmiennej $X$ otrzymuje się w rezultacie liczenia).

Cytat na dziś

Matematyka tylko wtedy będzie mogła rozwijać się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy żadna z dziedzin badawczych nie zostanie zarzucona.
F.Klein