matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Jednomiany

Jednomiany to litery i liczby połączone znakiem mnożenia, takie jak np:

$$2x,\space\space \frac{1}{2}y^2,\space\space x\sqrt{3},\space\space 7x^2y^3$$

Współczynnikiem liczbowym jednomianu nazywamy liczbę występującą w jednomianie. Każdy z jednomianów posiada współczynnik liczbowy. Jeśli nie jest on zapisany, jest nim liczba jeden ($1$). Kolejność zapisywania składników jednomianu jest dowolna, gdyż mnożenie jest przemienne. Jednakże dla porządku przeważnie zapisuje się najpierw współczynnik liczbowy, a następnie litery w kolejności alfabetycznej. W przypadku potęg należy uporządkować je poczynając od najmniejszej do największej.

Cytat na dziś

Matematyka tylko wtedy będzie mogła rozwijać się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy żadna z dziedzin badawczych nie zostanie zarzucona.
F.Klein