matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Jednomiany

Jednomiany to litery i liczby połączone znakiem mnożenia, takie jak np:

$$2x,\space\space \frac{1}{2}y^2,\space\space x\sqrt{3},\space\space 7x^2y^3$$

Współczynnikiem liczbowym jednomianu nazywamy liczbę występującą w jednomianie. Każdy z jednomianów posiada współczynnik liczbowy. Jeśli nie jest on zapisany, jest nim liczba jeden ($1$). Kolejność zapisywania składników jednomianu jest dowolna, gdyż mnożenie jest przemienne. Jednakże dla porządku przeważnie zapisuje się najpierw współczynnik liczbowy, a następnie litery w kolejności alfabetycznej. W przypadku potęg należy uporządkować je poczynając od najmniejszej do największej.

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski