matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Wzory skróconego mnożenia i dzielenia

Wzory skróconego mnożenia i dzielenia.

Kwadrat sumy i różnicy: $(x\pm y)^2=x^2\pm 2xy+y^2$ 
Kwadrat trzech wyrazów: $(x+y+z)^2=x^2+y^2+z^2+2xy+2xz+2yz$

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski