matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Suma kątów w trójkącie

W dowolnym trójkącie suma wszystkich kątów wewnętrznych trójkąta jest równa $180^\circ$.

$$\alpha+\beta+\gamma=180^\circ$$

Podział trójkątów ze względu na rodzaje kątów:

Jeśli dowolny z kątów trójkąta jest prostokątny, taki trójkąt nazywamy trójkątem prostokątnym.

Jeśli dowolny z kątów trójkąta jest rozwarty, taki trójkąt nazywamy trójkątem rozwartokątny.

Jeśli każdy z kątów trójkąta ma miarę mniejszą niż $90^\circ$, taki trójkąt nazywamy trójkątem ostrokątnym.

 

Cytat na dziś

Matematyka tylko wtedy będzie mogła rozwijać się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy żadna z dziedzin badawczych nie zostanie zarzucona.
F.Klein