matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Promień, średnica, cięciwa, styczna

Promień koła lub okręgu jest to odległość od środka koła (okręgu) do brzegu koła (okręgu).

Średnica koła lub okręgu jest to odcinek łączący dwa punkty brzegu koła (okręgu) i przechodzący przez środek koła (okręgu).

Cięciwa koła lub okręgu jest to odcinek łączący dwa punkty brzegu koła (okręgu). Najdłuższą cięciwą w kole (okręgu) jest średnica.

Styczna jest to prosta mająca z okręgiem dokładnie jeden punkt wspólny.

okrąg, promień, średnica, cięciwa, styczna

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski