matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Wielościany

Wielościan jest bryłą, w której każda ze ścian jest wielokątem.
Wielościan dowolny
W wielościanie wyróżniamy:
krawędzie - są to boki ścian wielościanu,
wierzchołki - są to końce krawędzi,
przekątne - są to odcinki łączące dwa dowolne wierzchołki wielościanu nie należące do tej samej ściany.

Pole powierzchni wielościanu jest sumą pól wszystkich ścian.

Objętość wielościanu foremnego można obliczyć z gotowych wzorów na objętość danego wielościanu. Natomiast przy wielościanach dowolnych, aby obliczyć jego objętość, przeważnie należy taki wielościan "podzielić" na poszczególne wielościany foremne, których objętość można wyliczyć ze znanego wzoru, i następnie zsumować te objętości.

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski