matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Postać wykładnicza liczby zespolonej

Postać wykładnicza liczby zespolonej zapisuje się następująco:
$$z=|z|e^{\varphi i}$$
gdzie:
$|z|$ - jest długością promienia wodzącego - nazywa się modułem albo wartością bezwzględną liczby zespolonej,
$\varphi$ - jest kątem między osią biegunową, a promieniem wodzącym, wyrażonym w mierze łukowej - nazywa się argumentem liczby zespolonej, przyjmuje wartości $\varphi\in(-\pi;\pi\rangle$,
$e$ - jest liczbą Eulera.

$$e^{\varphi i}=(\cos\varphi+i\sin\varphi)$$

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski