matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Liczba kardynalna

Liczba kardynalna, to pojęcie teorii mnogości, oznacza moc zbioru. Każdemu zbiorowi jest przyporządkowana liczba kardynalna w taki sposób, że dwóm różnym zbiorom odpowiada ta sama liczba kardynalna wtedy i tylko wtedy, gdy są to zbiory równoliczne. W przypadku zbiorów skończonych liczba kardynalna jest liczbą naturalną lub zerem i oznacza liczbę elementów danego zbioru. O zbiorach równolicznych ze zbiorem wszystkich liczb rzeczywistych mówimy, że mają moc continuum.

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski