matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Liczba kardynalna

Liczba kardynalna, to pojęcie teorii mnogości, oznacza moc zbioru. Każdemu zbiorowi jest przyporządkowana liczba kardynalna w taki sposób, że dwóm różnym zbiorom odpowiada ta sama liczba kardynalna wtedy i tylko wtedy, gdy są to zbiory równoliczne. W przypadku zbiorów skończonych liczba kardynalna jest liczbą naturalną lub zerem i oznacza liczbę elementów danego zbioru. O zbiorach równolicznych ze zbiorem wszystkich liczb rzeczywistych mówimy, że mają moc continuum.

Cytat na dziś

Ciało człowieka nie może być narysowane za pomocą cyrkla i linijki, ale powinno być narysowane od punktu do punktu.
A.Durer