matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Deltoid

Deltoid, to czworokąt mający oś symetrii, która to przechodzi przez dwa jego wierzchołki leżące naprzeciw siebie. Jedna z przekątnych deltoidu zawiera się w osi symetrii i jednocześnie jest symetralną drugiej przekątnej. Przekątne deltoidu przecinają się pod kątem prostym, tj $90^\circ$. Romb jest szczególnym przypadkiem deltoidu.

Deltoid

oznaczenia:
$a$ i $b$ - długości boków deltoidu,
$d_1$, $d_2$ - długości przekątnych deltoidu,
$\alpha$ - miara kąta zawartego pomiędzy dwoma różnej miary bokami deltoidu.

Obwód deltoidu obliczymy ze wzoru:

$$Obw=2a+2b$$

Pole powierzchni deltoidu można wyliczyć jako: połowa iloczynu długości przekątnych, lub iloczyn długości dwóch sąsiednich boków różnej długości i sinusa kąta zawartego między nimi.

Pole deltoidu obliczymy ze wzorów:

$$P=\frac12 d_1\cdot d_2$$

$$P=a\cdot b\cdot\sin\alpha$$

Cytat na dziś

Jakie to szczęście być matematykiem w naszych czasach!
D.Hilbert