matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Liczby Eulera

Liczby Euleta, to liczby całkowite występujące w rozwinięciu funkcji $\frac{1}{\cosh x}$ na szereg Naclaurina:

$$\frac{1}{\cosh x}=\sum_{n=0}^\infty E_n\cdot\frac{x^n}{n!}$$

Wartości kilku początkowych liczb Eulera wynoszą: $E_0=1$, $E_1=0$, $E_2=-1$, $E_3=0$, $E_4=5$, ...

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski