matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Ramus

Pierre de la Ramée (Piotr Ramus) urodził się w roku 1515 w Cuts, w pobliżu Soissons. Dzięki zamiłowaniu do nauki, jakie go charakteryzowało od dzieciństwa, zdołał ukończyć studia mimo ciężkich warunków życia.

Wykłady Ramusa jako profesora matematyki w Collège de France cieszyły się wielką sławą; praca pedagogiczna jednak nie przeszkadzała mu w rozwijaniu działalności polemicznej, której celem było zwalczanie zbyt silnego - jego zdaniem - wpływu starożytnych, przede wszystkim Arystotelesa, a nawet Euklidesa. Gwałtowne wystąpienia Ramusa przeciw scholastycyzmowi wywołały ostre dyskusje między jego zwolennikami a przeciwnikami. Tych ostatnich było więcej; oni to przyczynili się do zabójstwa Ramusa w noc św. Bartłomieja w roku 1572. Jakby w przeczuciu tragicznego końca, zostawił uczony testament, w myśl którego hojnym zapisem ufundował katedrę w Kolegium Francuskim. Pod nazwą "katedra Ramusa" przetrwała ona aż do rewolucji w roku 1789.

Wystąpienia Ramusa przeciw scholastykom datują się od roku 1537. W toku coraz silniejszej polemiki wydał on w Paryżu dzieło: Aristotelae animadversiones - "Zarzuty przeciw Arystotelesowi", które potem w szerszym opracowaniu kilkakrotnie publikował, zwalczając, a nawet bezczeszcząc Arystotelesa z wzrastającą zaciętością.

Pisma przeciw scholastykom wychodziły od roku 1553 pt. Institutionum dialecticarum libri tres - "O nauczaniu dialektyki ksiąg troje" i miały do roku 1591 czternaście wydań.

Z dzieł matematycznych najważniejsze są: Arithmeticae Libri duo, Geometriae septem et viginti - "Arytmetyki ksiąg dwoje, Geometria dwadzieścia i siedem" oraz Scholarum mathematicarum Libri mus et triginta - "Wykładów matematyki ksiąg trzydzieści jeden".

W poglądach swych nie był jednak Ramus konsekwentny, bo w roku 1571 widzimy go w roli gorącego obrońcy właśnie Arystotelesa w rozprawie: Defensio pro Aristotele adoersus Jacobum Schedum - "Obrona Arystotelesa przeciw Jakubowi Schegkowi".

Ten niewątpliwie wszechstronny erudyta, filozof i matematyk był jednym z najbardziej wpływowych pisarzy swej epoki, wpływ ten jednak nie był długotrwały.

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski