matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Proporcjonalność odwrotna

Proporcjonalność odwrotna jest wtedy gdy jedna wartość maleje, a druga tyle samo rośnie.

Cytat na dziś

Ciało człowieka nie może być narysowane za pomocą cyrkla i linijki, ale powinno być narysowane od punktu do punktu.
A.Durer