matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Proporcjonalność odwrotna

Proporcjonalność odwrotna jest wtedy gdy jedna wartość maleje, a druga tyle samo rośnie.

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski