matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Proporcjonalność odwrotna

Proporcjonalność odwrotna jest wtedy gdy jedna wartość maleje, a druga tyle samo rośnie.

Cytat na dziś

Matematyka tylko wtedy będzie mogła rozwijać się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy żadna z dziedzin badawczych nie zostanie zarzucona.
F.Klein