matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Prostokąt

Prostokąt jest to czworokąt o kątach wewnętrznych prostych, oraz przeciwległych bokach równej długości.

Prostokąt

objaśnienie:
$A$, $B$, $C$, $D$ - wierzchołki prostokąta,
$a$, $b$ - długość boków prostokąta,
$d$ - długość przekątnych prostokąta,
$\alpha$ - miara kąta zawartego pomiędzy przekątnymi.

Obwód prostokąta liczymy sumując długości wszystkich boków, czyli:

$$Obw=2a+2b$$

Pole prostokąta można policzyć ze wzorów:

$$P=ab$$

$$P=\frac{1}{2}d^2\sin\alpha$$

Długość przekątnej można wyliczyć z Twierdzenia Pitagorasa, czyli:

$$d=\sqrt{a^2+b^2}$$

Cytat na dziś

Matematyka tylko wtedy będzie mogła rozwijać się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy żadna z dziedzin badawczych nie zostanie zarzucona.
F.Klein