matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Monotoniczność funkcji liniowej

Monotoniczność funkcji liniowej zależna jest od wartości współczynnika kierunkowego $a$, funkcja liniowa może być rosnąca, malejąca, lub stała.

Jeżeli współczynnik kierunkowy funkcji liniowej $a>0$ - funkcja w całej swojej dziedzinie jest rosnąca.
Jeżeli współczynnik kierunkowy funkcji liniowej $a<0$ - funkcja w całej swojej dziedzinie jest malejąca.
Jeżeli współczynnik kierunkowy funkcji liniowej $a=0$ - funkcja w całej swojej dziedzinie jest stała.

Funkcja liniowa nie posiada ekstremów.

Monotoniczność funkcji liniowej.

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski