matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Dodawanie pisemne liczb

Niekiedy dodawanie liczb ze względu na ich wielkość jest w pamięci trudne. Z pomocą przychodzi metoda dodawania pisemnego liczb. Aby tego dokonać, należy dwie lub więcej liczb zapisać jedna pod drugą, wyrównując do prawej strony, tak aby jedności zapisane były pod jednościami, dziesiątki pod dziesiątkami, setki pod setkami, itd. Pod ostatnią z liczb rysujemy poziomą kreskę. następnie sumuje się jedności do jedności poszczególnych liczb, wynik zapisuje się w kolumnie jedności. Jeśli wynikiem dodawania jedności jest liczba dwucyfrowa, zapisuje się w kolumnie jedności, cyfrę jedności, natomiast cyfrę dziesiątek przepisuje się nad kolumnę z dziesiątkami, którą zsumuje się razem z cyframi dziesiątek.

Przykłady:

Aby dodać pisemnie dwie przykładowe liczby $23687$ i $5851$ do siebie należy w pierwszej kolejności zapisać je jedna pod drugą wyrównując do prawej strony, tak aby jedności były pod jednościami, dziesiątki pod dziesiątkami, itd. Pod drugą z liczb rysujemy poziomą kreskę.

$\begin{matrix}&2&3&6&8&7 \\+&&5&8&5&1 \\\hline\end{matrix}$

Następnie sumujemy kolumnę jedności $7+1=8$ i zapisujemy pod kreską w kolumnie jedności.

$\begin{matrix} &2&3&6&8&7 \\ +&&5&8&5&1 \\ \hline &&&&&8 \end{matrix}$

Następnie sumujemy kolumnę dziesiątek $8+5=13$, cyfrę jedności wyniku, w tym przypadku $3$ zapisujemy w kolumnie dziesiątek pod kreską, natomiast cyfrę dziesiątek zapisujemy dalej, nad kolumną setek.

$\begin{matrix} &&&\small{1}&&  \\ &2&3&6&8&7 \\ +&&5&8&5&1 \\ \hline &&&&3&8 \end{matrix}$

Sumujemy teraz kolumnę setek, pamiętając o zapisanej u góry jedynce: $1+6+8=15$. Tak jak poprzednio cyfrę jedności w tym przypadku $5$ zapisujemy w kolumnie setek pod kreską, natomiast cyfrę dziesiątek zapisujemy dalej, nad kolumną tysięczną.

$\begin{matrix} &&\small{1}&\small{1}&&  \\ &2&3&6&8&7 \\  +&&5&8&5&1 \\ \hline &&&5&3&8 \end{matrix}$

Sumujemy kolejną kolumnę tysięcy pamiętając o zapisanej u góry jedynce: $1+3+5=9$. Wynik zapisujemy pod kreską.

$\begin{matrix} &&\small{1}&\small{1}&&  \\ &2&3&6&8&7 \\  +&&5&8&5&1 \\ \hline &&9&5&3&8 \end{matrix}$

Jako, że nasza druga liczba nie ma cyfry dziesięciotysięcznej, spisujemy cyfrę $2$ z pierwszej liczby pod kreskę, inaczej mówiąc $2+0=2$.

$\begin{matrix} &&\small{1}&\small{1}&&  \\ &2&3&6&8&7 \\ +&&5&8&5&1 \\ \hline &2&9&5&3&8 \end{matrix}$

Wynikiem dodawania liczb $23687$ i $5851$ jest liczba $29538$.

Cytat na dziś

Ciało człowieka nie może być narysowane za pomocą cyrkla i linijki, ale powinno być narysowane od punktu do punktu.
A.Durer